Ochtenddienst met ds. C. van den Berg. De liederen zijn gekozen uit uitvoeringen van Nederland Zingt, deze worden vertoond tijdens de kerkdienst. Organist is de heer H. van der Kolk, die in- en uitleidend orgelspel zal verzorgen en ook meditatief orgelspel na de preek.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor activiteiten van het cluster kerk en vluchteling. Elke vluchteling heeft een uniek verhaal. De mensen komen uit zeer uiteenlopende landen. Het cluster loopt mee met deze mensen, biedt hulp en een luisterend oor. Samen maken we het verschil: het maatjesproject en werkervaringstraject ”Tafels van hoop”, de taaloefengroepen en het samen sporten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

Orgelspel

 • Welkom door ouderling van dienst
 • De gemeente gaat staan
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen/luisteren: Psalm 116: 1.6.8
 • Lezing van Gebod
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: 2 Korintiërs 4: 5-15
 • Tekstlezing: “We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.” (2 Korintiërs 4: 8,9)
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel / Collectemoment
 • Zingen/luisteren: Gezang 445: Ruwe stormen mogen woeden
 • De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gedenken van overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met persoonlijk stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 • Gemeente gaat staan
 • Zingen/luisteren: Hemelhoog 479: Heer u bent mijn leven
 • Zegen
 • Orgelspel