Ochtenddienst met ds. F. Bos uit Gouda.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor het Ouderenwerk. Vrijwilligers/ diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten (zie Wegwijzer voor ouderen 75+ informatie). Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. Ook is er een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

De collect voor het Collecte Werelddiaconaat is voor getroffenen explosie Beiroet. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn meer dan honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. In augustus zal de opbrengst van de melkbussen en uw gift voor het werelddiaconaat in de KerkgeldApp voor de getroffenen beschikbaar worden gesteld.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • De gemeente gaat staan
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen/luisteren:         Psalm 43: 3, 4
 • Lezing van gebod:        Spreuken 3: 1-6
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen/luisteren:         ELB 420  (Als je bidt zal hij je geven)
 • Schriftlezingen:            Openbaring 3: 7-13 en Lucas 11: 1-13 
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel tijdens collectemoment
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen/luisteren:         Liedboek 2013, lied 416 (Ga met God)
 • Zegen
 • Orgelspel