Ochtenddienst met C. van den Berg, bevestiging mw. Els de Leede-Grootveld, seniorenouderling en in de bediening stelling Gerard Slingerland, jeugdwerker.

Na een lange vacante periode zijn wij blij dat we in Gerard Slingerland onze nieuwe STEP-jeugdwerker hebben gevonden. Hij is verbonden aan de wijkgemeenten Sint Jan, Pauluskerk en ICF. O.a. de ambtsdragers, catecheten en jeugdleiding van deze wijkgemeenten zullen binnenkort met hem kennismaken. As. zondag 6 september wordt Gerard in een dienst in de Pauluskerk in de bediening gesteld. Deze dienst begint om 10:00 uur en wordt geleid door ds. Kees van den Berg. Samen met onze andere STEP-jeugdwerker, Heidi, zien wij uit naar een vruchtbare samenwerking.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

Meer informatie volgt.