Ochtenddienst met Ds C. van den Berg

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst 
 • Lied – Gezang 173:3,4
 • Lezing van het gebod
 • Gebed
 • Kindermoment 
 • Schriftlezing – 2 Korintiërs 4:16 – 5:10
 • Verkondiging  Thema: Niet naakt
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Lied Psalm 73:9,10
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied – Evangelische Liedbundel 263;1,3,4 (op de melodie van Israëlische volkslied)
 • Zegen
 • Orgelspel