Ochtenddienst met ds. F. Bos, Gouda

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door de Ouderling van Dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied – Evangelische Liedbundel 261
 • Gebod
 • Lied – Psalm van de zondag Psalm 122
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing(en): Micha 4,1-5 en Lucas 7,1-10
 • Lied – Gezang 51
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Collectemoment
 • Lied – Evangelische Liedbundel 118
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
 • Lied – Gezang 170,1,2
 • Zegen
 • Orgelspel