Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en in de avonddienst is er aansluitend ook de Dankzegging. In beide vieringen gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg.

De organist vanmorgen is dhr. M. Oosterom. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.\

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk.

‘Kom aan tafel’ nodigt ouderen uit regelmatig aan te schuiven bij mensen in de buurt. Een ‘Naastje’ is iemand die met regelmaat bij u thuis komt om met aandacht naar uw verhaal te luisteren. Mantelzorgers krijgen en staan volop in de aandacht. Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN Gouda breed de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Avondmaalscollecte

Tijdens aankomende avondmaal zal de tafelcollecte ten goede komen aan het Dorcas project ‘Gezondheid voor moeder en kind in Kenia’. Loitokitok in Kenia is een gebied waar mensen op traditionele wijze samenleven. De gezondheidszorg en de kennis over gezondheid zijn zeer beperkt.

Dorcas steunt met dit project het trainen van gezondheidszorgmedewerkers en vrijwilligers op het gebied van seksuele gezondheid en de zorg voor moeder en kind. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.