Vanmorgen gaat voor ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen en de organist is de heer N. Roggeveen. Er is kindernevendienst voor groep 1-6.

Collectemededelingen

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. Denkt u aan diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Gebedskring Pauluskerk

Op D.V. zondag 10 november aanstaande komt de gebedskring om 9.00 uur weer bij elkaar in één van de zalen van De Brug. We bidden voor onze gemeenten, kerkenraden, Gods wereldwijde kerk en danken Hem dat iedere zondag de gemeente weer in vrijheid mag bijeenkomen. We bidden voor gemeenteleden in zorgen en verdriet en we danken met hen als er reden tot dankbaarheid is. Ook bidden we voor de nood in de wereld. Mocht u een onderwerp hebben waarvoor u graag hebt dat er gebeden of gedankt wordt, meldt dit dan aan ondergetekende. U mag hem natuurlijk ook benaderen als u meer informatie over de gebedskring wenst. U bent van harte welkom. Bert Vlot