Ochtenddienst met ds. G.J. van der Togt uit Gouda. Er is kindernevendienst voor groep 1 tot en met 6 van de basisschool.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte bestemd voor: Stichting Voedselbank Gouda. De Voedselbank brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Als u gebruik wilt maken van Voedselbank Gouda, kunt u contact opnemen met een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op een voedselpakket.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: psalm 138: 1 en 4
 • Lezing van Gods gebod: Hebreeën 12:1-3
 • Gebed
 • Kindermoment: zoek de verschillen!
 • Schriftlezingen: Genesis 1:31-2:3 ; Exodus 40:33-34 (uit de Willibrordvertaling)
 • Filippenzen 1:6
 • Zingen: ELB 312
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Zingen: Gezang 247: 1,2,3
 • Dankgebed en voorbeden (afgesloten met stil persoonlijk gebed en het “Onze Vader”)
 • Zingen: Gezang 443: 1,2,3
 • Zegen
 • Orgelspel