Avonddienst met ds. C. van den Berg, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. In de avond is er geen gemeentezang meer, behalve een aantal gemeenteleden dat op de voorste bank meezingt met het orgel. Als u/jij graag mee wil zingen, laat dat dan bij binnenkomst aan de coördinatoren weten. 

Vanwege de coronamaatregelen zal de viering van het avondmaal, net als de vorige keer, lopend gebeuren. Brood en wijn worden vooraan op het liturgisch centrum verstrekt door de dominee en de diaken. Natuurlijk worden hierbij de hygiënische richtlijnen in acht genomen.

Door een tekort aan vrijwilligers wordt deze dienst niet gestreamt naar YouTube.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel            
 • Welkom en mededelingen
 • De gemeente gaat staan
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen: Psalm 63:1,2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • Voortzetting Heilig Avondmaal 
 • Gebed
 • Schriftlezing: Spreuken 4:10-27
 • Tekstlezing: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ (Spreuken 4:23)
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel + collectemoment 
 • Zingen: Gezang 323:7,8 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede 
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: ELB 175 Stilte over alle landen
 • Zegen 
 • orgelspel