De voorganger is ds. J. de Goei uit Amersfoort en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen denken mee over praktische oplossingen en introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, Burennetwerk Gouda, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer.