De voorganger vanmorgen is ds. J. Maasland uit Den Haag en de organist is de heer N. Roggeveen. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.  

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren activiteiten (zie Wegwijzer voor ouderen) zoals: ‘Kom aan tafel’, een ‘Naastje’, de autodienst, de klussendienst, het bezoeken van seniorenkringen. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten. Voor info: de diaconaal consulent en de diakenen cluster Ouderen en Welzijn.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.