Vanmorgen is de voorganger ds. L. den Breejen uit Delft en de organist is de heer N. Roggeveen en er is kindernevendienst voor de groepen  1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.

Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte tijdens deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk. ‘Kom aan tafel’ nodigt ouderen uit regelmatig aan te schuiven bij mensen in de buurt. Een ‘Naastje’ is iemand die met regelmaat bij u thuis komt om met aandacht naar uw verhaal te luisteren. Mantelzorgers krijgen en staan volop in de aandacht. Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen. Vrijwilligers/ diakenen organiseren PKN Gouda breed de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst

Gebedskring

Om 09.00 uur komt de gebedskring weer bij elkaar in een van de zalen van De Brug. Als kring willen wij God danken voor het vele goede dat we mogen ondervinden. Maar ook bidden voor gemeente, gemeenteleden en de nood in de wereld; veraf en dichtbij. Ieder die met onze kring wil meebidden is van hartelijk welkom om deel te nemen. Als ook u graag voorbede gedaan wilt hebben door deze kring voor mensen in uw omgeving of voor dingen die spelen in de gemeente of de wereld, meldt dit dan aan onderstaand gemeentelid. U mag hem natuurlijk ook benaderen als u meer informatie over de gebedskring wenst.