De komende week is er weer een bijeenkomst van de groep van dinsdagavond, op dinsdag 3 april. De groep van dinsdagavond komt één keer per maand bij elkaar. Als dinsdagavondgroep behandelen wij, net als de andere Groeigroepen, dit seizoen het thema ‘De hoop die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd’.

Aanstaande dinsdag staan we stil bij 1 Petrus 3 : 13-18 a, ‘De hoop die in ons leeft’. Petrus roept zijn lezers op om verantwoording af te leggen van de hoop die in hen leeft. Stel dat iemand jou vraagt uit te leggen wat de hoop is die in je leeft, wat zou je zeggen? Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden.

Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden. Tel. 535510 of via barco.dicky@tiscali.nl