De voorganger vanmorgen is ds. P. Verbaan uit Ermelo en de organist is dhr. M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.

Collecte in deze ochttenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. Diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.