1e Pinsterdag: Ochtenddienst met ds. C. van den Berg, Gouda. De organist is Nico Roggeveen.

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Vanmorgen is Miep van Leeuwen in ons midden. Recent heeft zij haar zendingswerk in Sierra Leone neergelegd: een ingrijpende beslissing en verandering. Omdat zij mede vanuit onze gemeente uitgezonden is, willen we daar graag aandacht aan besteden: dankbaar, getuigend en vertrouwend.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de Pinksterzendingscollecte. Dit jaar bestemd voor Zuid-Afrika: ‘Bijbel brengt arme boeren in actie’ (KerkinActie) en de ‘Kerk in Libanon geeft hoop’ (GZB)

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.