Ochtenddienst met ds. W. de Bruin uit Bleiswijk.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor het Ouderenwerk. Er worden verschillende kerkelijke en diaconale activiteiten georganiseerd, zoals administratieve hulp, de autodienst, en een klussendienst. Er zijn ouderenbezoekgroepen en ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. (zie Wegwijzer voor ouderen 75+ informatie).

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel lied 302
 • Lezing van gebod uit Romeinen 12:9-17
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Genesis 16
 • Zingen: Psalm 87: 1, 2
 • Tweede Schriftlezing: Genesis 21
 • Zingen: Psalm 87: 3, 4
 • Verkondiging met als thema: “Er zit een barst in alle dingen; zo komt het licht naar binnen.”
 • Meditatief orgelspel/Collectemoment
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen: Gezang 464
 • Zegen
 • Orgelspel