Ochtenddienst met mw. prop. E. Bruggeman uit Amsterdam.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Zingen: psalm 138: 1 en 2
 • Stil gebed, votum
 • Zingen: gezang 320: 1 en 3
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • 1e lezing: psalm 96
 • Zingen: psalm 146: 1 en 2
 • 2e lezing:Matteüs 22:15-22
 • Zingen: psalm 140: 1, 3 en 8
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel / Collectemoment
 • Zingen: gezang 51: 1 en 2
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen: ELB 372 ‘Mijn Jezus, mijn redder’
 • Zegen
 • Orgelspel