Ochtenddienst met ds. W.G. van den Top uit Ede. Het orgel wordt bespeeld door de heer Nico Roggeveen. Er is dan geen gemeentezang. Wel zal een aantal gemeenteleden op de voorste bank meezingen. Hieronder leest u meer daarover.

Zang tijdens de ochtenddienst

De kerkenraad heeft voor de zomer besloten dat er in de ochtenddienst geen gemeentezang is. Dit besluit wordt voorlopig gecontinueerd. Gelukkig zijn de combo’s na de vakantie weer begonnen. Zij zullen wekelijks (conform het oorspronkelijk vastgestelde rooster) in de ochtenddienst de zang voor hun rekening nemen. Daarnaast zingen zij ook desgewenst met het orgel mee. In de ochtenddiensten zonder combo kunnen gemeenteleden die op de voorste bank plaatsnemen meezingen met het orgel. U kunt dit
aangeven bij de coördinatoren of zij kunnen u daarvoor vragen. Ieder die dat wil kan hieraan gehoor geven als er nog plaats is. Dit is het veiligst. Het wordt dus geen groot koor. Hiermee vervalt het vertonen van de liederen van Nederland Zingt, zoals dit tijdens de zomerperiode gebeurde. Met een aantal zingende gemeenteleden hopen we dat er meer onderlinge betrokkenheid en interactie is.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 99: 3, 4
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Luisterlied: https://youtu.be/m-cUHfICa6c
 • Schriftlezing: Richteren 16
 • Verkondiging: Richteren 16: 30b; Thema: Simson onze held?
 • Meditatief orgelspel (collectemoment)
 • Zingen: Gezang 473: 1, 2
 • Dankgebed en voorbeden (+ Onze Vader)
 • Zingen: ELB 351
 • Zegen
 • Orgelspel