Op zondagmiddag 20 september zal er om 17.00 uur een Choral Evensong plaatsvinden in de Sint Jan. De ingang aan de kant van MuseumGouda is geopend. De Choral Evensong, het gezongen avondgebed, is ontstaan vanuit de Anglicaanse traditie. De vorm van deze ingetogen gebedsdiensten kan mensen raken en rust en nieuwe inspiratie geven. Deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Gouda.

Voorganger is ds. Jacobine Scholte-De Jong, cantor is Arjen J.A. Uitbeijerse en organist is Gerben Budding. Het koor is samengesteld uit ervaren koorzangers. Kerkmusicus Gerben Budding heeft voor deze Evensong een nieuwe set ‘Preces and Responses’ geschreven voor koor, voorganger en orgel. Verder klinkt er muziek van o.a. Stanford, Rutter en Widor. Via Kerkomroep.nl kan de dienst worden bekeken, alle diensten worden gestreamd via Youtube.

De inschrijving via de website is inmiddels gesloten. Mocht u besluiten om de Evensong in de Sint-Jan bij te wonen: het aantal personen van 130 is niet in beton gegoten. Een klein aantal bezoekers erbij is welkom, mits wij voldoen aan de veiligheidsmaatregelen ten aanzien van Corona. Bij de kerk wordt u dan alsnog ingeschreven.