Vanmorgen is de voorganger ds. W.M. de Bruijn uit Stolwijk en de organist is dhr. M. Oosterom en er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.

Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda.

De stichting Noodfonds Gouda is opgericht door een aantal kerkgenootschappen in Gouda en de gemeente Gouda. Het Noodfonds verleent met kleine bedragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van de onder-steunende kerkgemeenschappen en enkele particuliere fondsen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.