Ochtenddienst met prop. P.J. Verhagen uit Harderwijk. De organist is de heer Nico Roggeveen. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8. 

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. Deze collecte is bestemd voor Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een huiskamer in het centrum van Gouda waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan een plek om even op adem te komen. Een plek waar je je verhaal kwijt kunt, waar je andere mensen ontmoet en waar je met elkaar een warme maaltijd kunt delen. Domino wordt gedragen door ongeveer 85 vrijwilligers uit Gouda en omgeving. Adres: Oosthaven 31-c, www.inloophuisdomino.nl 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Gezang 121: 1, 2, 4
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Genesis 8: 1-12; 1 Cor. 1: 4-9
 • Verkondiging    Genesis 8: 6-7
 • Meditatief orgelspel / Collectemoment
 • Zingen: Psalm 147: 3, 4
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen: ELB 465: 1, 2
 • Zegen