Ochtenddienst met ds C. van den Berg. In deze dienst gedenken we de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijke jaar. Voor het bijwonen van deze dienst in de kerk zijn de nabestaanden uitgenodigd. 

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor: Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. Het Swanenburghshofje biedt huisvesting met begeleiding aan mensen die een nieuwe start willen maken. Daarnaast helpen speciaal opgeleide vrijwilligers mensen met schulden en mensen die op zoek zijn naar werk. Dit gebeurt onder de naam SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje. Het Swanenburghshofje biedt op deze manier jaarlijks aan ongeveer 120 hulpvragers een steun in de rug. Info: www.swanenburghshofje, email: info@swanenburghshofje  

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • orgelspel
 • welkom en mededelingen door Els de Leede, ouderling van dienst
 • stil gebed
 • votum en groet
 • aanvangstekst
 • lied: Gezang 290:1, 2, 4, 6 Er is een land van louter licht
 • geloofsbelijdenis met woorden van Zondag 1 van Heidelbergse Catechismus
 • gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • kindermoment
 • schriftlezingen: Prediker 12:1-8 en Filippenzen 3:13-21
 • lied Psalm 103:6,7: De mens is aan het sterven prijs gegeven
 • verkondiging
 • meditatief orgelspel en collectemoment J.S. Bach Jesu, Joy of Man’s desiring
 • lied: Gezang 446:1,2,3,6,7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 • gedenken van de overledenen na het noemen van elke naam klinkt ook de bijbeltekst die centraal stond in de afscheidsdienst. Ook wordt er voor iedere overledene een kaars aangestoken
 • gedicht
 • lied: Gezang 392 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (meerstemmig gezongen)
 • dankgebed en voorbeden
 • slotlied: Nieuwe Liedboek 416:1,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • zegen
 • orgelspel