De Overdagbijbelkring van de Pauluskerk bestaat al ongeveer dertig jaar. Ieder jaar komt deze kring gedurende de maanden oktober tot april tweewekelijks bijeen voor Bijbelstudie, uitwisseling van gedachten en om de onderlinge band te verstevigen. Wat velen niet weten is dat er ook elk seizoen gastsprekers worden uitgenodigd. Zij geven dan een uiteenzetting over hun op christelijke grondslag gebaseerde stichting, organisatie of vereniging.

Zo zal op dinsdag 20 februari aanstaande Mercy Ships Holland een presentatie geven. Mercy Ships is geen onbekende in de Prot. Gemeente Gouda omdat in het najaar van 2017 hiervoor een financiële actie is gehouden. Bovengenoemde Bijbelkring heeft deze organisatie uitgenodigd om een uitgebreide toelichting te geven over haar werkzaamheden.

Iedereen die belangstelling heeft voor het werk van Mercy Ships is van harte welkom om deze bijeenkomst mee te maken. Aanmelden is niet nodig.

Aanvangstijd is 09.30 uur, maar vanaf 09.15 drinken we eerst met elkaar koffie. Om ongeveer elf uur sluiten we de ochtend af. Hebt u soms belangstelling om aan de kring deel te nemen, kom gerust eens kijken. Als u het prettiger vindt om eerst meer over de kring te weten, kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Marius van Rouwendal (tel. 0182-526305)

Bert Vlot (tel. 0182-530271)