Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. In deze dienst zal Louisa Graafland de Heilige Doop ontvangen. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het missionaire en diaconale werk van Gerard en Janneke de Wit in Schwerin (voormalige DDR). Het voormalige Oost-Duitsland kent grote sociale en materiële problemen. Grote werkloosheid, (kinder)armoede, gebroken gezinnen, drank- en drugsproblematiek, gebrek aan hoop voor de toekomst zijn structurele problemen. Doordat religie tijdens het communistisch bewind ontkend werd, heeft de huidige generatie (vrijwel) geen idee meer wie God is. Gerard en Janneke hopen mee te gaan draaien in een aantal projecten die uitgaan van de kleine, maar zeer actief missionaire Freie evangelische Gemeinde (FeG). Ze gaan een rol spelen in een ‘Kindertafel’, een buitenschoolse opvang voor kinderen die thuis geen veilige plek hebben. Zij kunnen hier terecht voor een warme maaltijd, begeleiding bij huiswerk en (niet in de laatste plaats) aandacht en liefde.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.