De voorganger deze ochtend is ds. C. van den Berg. Het betreft een Schoolkerkdienst. Deze dienst is voorbereid met de leerlingen en leerkrachten van groep 4-6 van de Livingstoneschool. Het gaat over die keer dat Jezus voorging in Nazareth, de plaats waar Hij was opgegroeid. Dat werd een spannend gebeuren. Ds. Van den Berg zal dat verhaal aanschouwelijk vertellen. Ook zullen de kinderen actief meedoen, bij de schriftlezingen, de gebeden en het collecteren. Het wordt echt een dienst voor jong en oud. Ook het combo verleent medewerking. De organist is dhr. Johan van der Pol. Er is geen kindernevendienst, maar wel oppas voor kinderen van 0-4 jaar.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Ouderenwerk. Diakenen Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor elkaar, o.a. in ouderenbezoekgroepen, koffieochtenden en diaconale vakanties. https://www.protestantsekerkgouda.nl/assets/files/2022-wegwijzer-voor-ouderen-digitaal.pdf

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.