Vandaag is het avondmaalszondag. In de morgendienst vieren we de maaltijd des Heren op lopende wijze, in de avonddienst, tijdens de voorzetting en dankzegging, betreft het een tafelviering. In beide diensten gaat onze eigen wijkpredikant ds. Kees van den Berg voor.

’s Morgens is dhr. Christiaan Ingelse de organist, ’s avonds is dat dhr. Jan de Wit. 

In beide diensten staat Efeziërs 3:1-13 centraal. Dit gedeelte bevat zóveel dat ds. Van den Berg er twee preken over gaat houden. In de morgendienst staat vers 12 centraal, over de vrije toegang tot God door Christus. In de avonddienst focussen we ons op het intrigerende vers 10, waar het gaat over het bekendmaken van Gods veelkleurige wijsheid aan de vorsten en heersers in de hemelsferen.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8.  Er is crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor:

Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje.

‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje). Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 525925.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.