Vesperdienst met ds. J. Verboom. De vesper begint om 19.30 uur en duurt een half uur. De vesperdienst kan worden gevolgd via YouTube.

Collecte voor deze vesperdienst

De diaconale collecte is bestemd voor Het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. Het Noodfonds verleent financiële hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van kerkgemeenschappen en particuliere fondsen.

Er is ook een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Orde van dienst

 • Votum en Groet
 • Aanvangstekst
 • Woorden van Bonhoeffer  
 • Zingen: Lied 25a: 1 en 2 (melodie Psalm 130)
 • Christen en heiden
 • Lezing: Matteüs 26: 36 – 46
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 891 Heer, ik kom bij U
 • Gebeden
 • Zegen
 • Muziek