Vesperdienst met ds. J. Verboom. De vesper begint om 19.30 uur en duurt een half uur. De vesperdienst kan worden gevolgd via YouTube.

Collecte voor deze vesperdienst

De diaconale collecte is bestemd voor Het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. Het Noodfonds verleent financiële hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van kerkgemeenschappen en particuliere fondsen.

Er is ook een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Orde van dienst

 • Votum en Groet
 • Aanvangstekst:  Psalm 62: 2 – 3
 • Woorden van Bonhoeffer
 • Zingen: Gezang 182/Lied 575: 1, 2 en 6
 • Lezing: Mattheüs 26:26-30
 • Overdenking
 • Zingen:  Kyrie en Gloria (tekst: René van Loenen, melodie: Psalm 101)
 • Gebeden
 • Goede machten
 • Zegen
 • Muziek