Jongerendienst met als thema ‘Dubbel Zout ‘. De voorganger is ds. C. van den Berg en medewerking wordt verleend door de kerkband uit Nieuw-Vennep, waarin o.a. Job en Lotte van den Berg spelen.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het project Kerk in Actie/ Werelddiaconaat, het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer.