Op onze groeigroep bespreken we op ontspannen wijze gespreksonderwerpen aan de hand van de methode van het Evangelisch Werk Verband. Dit seizoen behandelen het nieuwe thema “ de Hoop die in ons leeft”, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus De eerste brief van Petrus staat dit seizoen in een aantal kerkdiensten centraal, een extra reden kennis te maken met een Gemeente Groei Groep.

Op donderdag 8 februari behandelen we het 11e hoofdstuk: De hoop van de doop. We lezen 1 Petrus 3 :18-22 Dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. We lezen hoe Petrus ons bemoedigt: ‘Denk nog eens terug aan je doop’ en wat betekent het om gedoopt te zijn. U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk. Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst. Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden. email: trouborst@zonnet.nl  of bel 538006