De voorganger in deze avonddienst is ds. J. Slager uit Rotterdam en de organist is dhr. A. Koster.

Toelichting bij de symbolische schikking voor 1e Advent

Net als vorige week is, tijdens de komende Adventsweken, een spiegel de achtergrond bij de schikkingen. De spiegel met de scherven staat symbool voor onze gebroken werkelijkheid. Maar ook voor hoop en uitzicht, als we letten op de weerschijn van het licht in de spiegel. De schikking voor vandaag is gebaseerd op een visioen van Jesaja ( 2: 4 en 5). “Zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.(….) Kom mee, laten we leven in het licht van de HEER.” We weten dat de werkelijkheid van vandaag totaal anders is. Daarom is de schikking aan de voorzijde zonder enige kleur, en zien we pas als we verder kijken, aan de achterzijde en in de spiegel, kleur en bloemen. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar groei en bloei zullen we pas zien en vrede ervaren als we gehoor geven aan de oproep om te leven in het licht van de HEER.

Dromen van vrede, de wereld omgekeerd zien, wat licht brengt doen wat gedaan moet worden

Heelheid in een gebroken wereld

Goede God leer ons het visioen te leven                                                             

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Non-foodbank Gouda. De Non-foodbank doet haar uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financiële middelen voor heeft. Dat doen ze door het verzamelen en verstrekken van de meest elementaire goederen zoals gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen en bestek, wasmachine, koelkast en natuurlijk ook kleding. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Non-foodbank is onlangs verhuisd en is nu gevestigd bij De Baanderij, Industriestraat 1.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.