Op woensdagavond 30 november is er weer een voorbereidingsavond met het oog op de viering van het Avondmaal op zondag 4 december. Midden in de week biedt deze bijeenkomst een mooie gelegenheid om het verlangen te vergroten naar de ontmoeting met Christus en met elkaar rond de avondmaalstafel. We zingen, we luisteren naar de Bijbel, we bidden en we delen met elkaar wat de Here ons in zijn maaltijd wil schenken. De samenkomst is een soort ‘kruising’ tussen een vesper en een gesprekskring. Voor alle helderheid: deze bijeenkomst is geen verplichting om het avondmaal te kunnen vieren. Het is een extra mogelijkheid!

De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van de Oostpoort en de Pauluskerk en wordt geleid door de beide predikanten. Dit keer is het in de Pauluskerk. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen.