Avonddienst met ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.

Door een tekort aan vrijwilligers wordt deze dienst niet gestreamt naar YouTube.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel      
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst 1 Korinthe 15, 19-20
 • Zingen: Psalm 146 : 1 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Romeinen 5, 1-11
 • Verkondiging: Hoop die leven doet (Rom. 5:5)
 • Zingen: Gezang 477 : 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: ELB 411
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 130 : 3 en 4
 • Zegen