Ochtenddienst met C. van den Berg. In deze dienst worden drie kinderen uit de gemeente gedoopt: Ruben de Groot, Loïs Hage en Sebastiaan Zaadhof. Het orgel wordt bespeeld door de heer Gerben Budding. Er is geen gemeentezang. De liederen worden gezongen door het Ensemble Piacevole o.l.v. Gerben Budding. We zijn blij dat ze medewerking verlenen aan deze dienst.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor Financiële hulp aan gemeenteleden. Er zijn verschillende diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • orgelspel: ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach
 • welkom en mededelingen
 • stil gebed
 • votum en groet
 • aanvangstekst
 • zingen: Psalm 100 – Jan-Willem van Ree (uit: Cantate over Psalm 100)
 • binnenbrengen van de dopelingen
 • lezing doopformulier
  beantwoorden van de doopvragen
 • kindermoment
 • bediening van de Heilige Doop
 • zingen (staande): Gezang 335:6,8,9
 • vraag aan de gemeente
 • de doopkaarten worden overhandigd en de doopkaarsen aangestoken aan de paaskaars
 • kinderen (groep 1-8) gaan naar de kindernevendienst
 • dankgebed en gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • schriftlezing: Job 28:12-28
 • zingen: Gezang 304:1,3
 • tekstlezing ‘En Hij sprak tot de mens: “Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht”.’ (Job 28:28)
 • verkondiging
  meditatieve muziek + collectemoment ‘Domine Deus’ uit Gloria in D – A. Vivaldi (sopraan Nanette Mans)
 • zingen ‘Gloria in excelsis Deo’ uit Gloria in D – A. Vivaldi
 • de kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • gedenken van overleden gemeentelid
 • dankgebed en voorbeden
 • zingen ‘Rejoice in the Lord alway’ – H. Purcell Tekst: (Filippenzen 4: 4-7)
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel Praeludium in C-dur, BWV 547 – J.S. Bach