Avonddienst met ds. C. van den Berg, voortzetting viering en Dankzegging Heilig Avondmaal.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Present Gouda. Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden.

De tafelcollecte tijdens het Heilig Avondmaal zal ten goede komen aan het Dorcas-project ‘Gezondheid voor moeder en kind in Kenia’. Loitokitok in Kenia is een gebied waar mensen op traditionele wijze samenleven. De gezondheidszorg en de kennis over gezondheid zijn zeer beperkt. Dorcas steunt met dit project het trainen van gezondheidszorgmedewerkers en vrijwilligers op het gebied van seksuele gezondheid en de zorg voor moeder en kind.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.