Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en in de avonddienst is er aansluitend ook de Dankzegging. In beide vieringen gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. De organist vanmorgen is de heer A. Koster. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Present Gouda. Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden.

De tafelcollecte tijdens het Heilig Avondmaal zal ten goede komen aan het Dorcas-project ‘Gezondheid voor moeder en kind in Kenia’. Loitokitok in Kenia is een gebied waar mensen op traditionele wijze samenleven. De gezondheidszorg en de kennis over gezondheid zijn zeer beperkt. Dorcas steunt met dit project het trainen van gezondheidszorgmedewerkers en vrijwilligers op het gebied van seksuele gezondheid en de zorg voor moeder en kind.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.