De voorganger vanmorgen is mevrouw ds. H.B. Graafland uit Veenendaal en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte tijdens deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor  het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten. Info: Diaconaal consulente/Joyce Schoon, Oosthaven 31-C, Gouda.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.