Ochtenddienst met ds. G.J. van der Togt, Gouda

Organist is dhr. Henk den Boer

De dienst bijwonen

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond is er besloten per direct de aanmeldingen voor de ochtenddienst van vanochtend te sluiten.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Gezegende diensten toegewenst!

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat beoogt jongeren bewust te maken om diaconaal bezig te zijn in het leven van alle dag. Dit wordt vorm gegeven in o.a vrijwilligersactiviteiten, acties voor een goed doel en diaconale werkvakanties (samen met STEP) Info: www.protestantsekerkgouda.nl/cluster Jeugddiaconaat

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.