Avonddienst is onder leiding van de Sint-Janskerk A; J.J. van den End, Oudewater. De organist is Henk den Boer.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek fungeert als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Dit huis biedt een tijdelijk thuis en geestelijke begeleiding aan mensen die even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie. De liefde van Christus wordt vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen. Info: info@pdcdeherberg.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.