Deze catechisatie is tweewekelijks in de brug (Pauluskerk)