In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is  Leven met de Psalmen

In een aantal kerkdiensten zal komend winterseizoen ook stil gestaan worden bij de Psalmen. Een extra reden om een Gemeente Groei Groep te volgen over de Psalmen. We behandelen het 5e hoofdstuk, Scheve schaats. We lezen Psalm 51:  Neem met majoraan (hysop) mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. We willen nadenken: Hoe gaan wij om met onze schuld? En hoe gaat God om met onze schuld?

U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst

Meer Informatie