Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Vanmorgen is de voorganger ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam en de organist is dhr. N. Roggeveen. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.

Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje. (Groeneweg 42).  Vanuit dit hofje begeleidt men mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen. In de tien woningen van het hofje biedt men de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Daarnaast biedt men ambulante begeleiding, en organiseert men gespreksgroepen. Sinds 2010 is er binnen de SCH een  groep vrijwilligers die mensen ondersteunen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje. Ze doen dit werk op basis van een christelijke levensvisie.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.