Wil je een goed gesprek? Wil je doorpraten over het thema: Gods Gezin?  Kom dan a.s. donderdag 17 oktober naar de Gemeente Groeigroep.Het thema is Gods Gezin en we gebruiken het boekje van het Evangelisch Werkverband.  We lezen Lukas 15:1-7 We gaan van start met twee groepen. We komen bij elkaar in de Brug bij de Pauluskerk Vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee, en om 20.00 uur starten we.