De voorganger vanmorgen is ds. F. Bos uit Gouda en de organist is de heer Dick den Hertog. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. 

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten. Info: Diaconaal consulente/ Joyce Schoon, Oosthaven 31-C, 2801 PD Gouda.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de wijkkas.