Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een online dienst waarin ds. C. van den Berg zal voorgaan. Helaas stond deze dienst per abuis niet in het kerkblad vermeld. De heer H. den Boer is de organist en het combo verleent medewerking. In deze dienst zal het avondmaal gevierd worden, waarbij u thuis kunt meevieren.

Tijdens de avonddienst op Goede Vrijdag in de kerk, zal na de woordverkondiging, het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Heilig avondmaal

In de Stille Week zijn we gewoon op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal te vieren. Dan horen we niet alleen het bevrijdende Evangelie, maar mogen we ook bij tekenen van brood en wijn ‘aan de voet van het kruis’ proeven dat zijn lijden en sterven een ‘volkomen verzoening is van al onze zonden.’ Dit jaar wordt deze kerkdienst om inmiddels bekende redenen online uitgezonden en u mag dit thuis meeluisteren, – kijken en – beleven. Het moderamen van onze Protestantse Kerk in Nederland heeft recent de gemeenten in een schrijven gewezen op de mogelijkheid om thuis mee te vieren.

Als kerkenraad hebben we hier over nagedacht en zijn tot het volgende gekomen:

In onze gemeente kennen we al de gewoonte dat mensen, die om gezondheidsredenen of om andere oorzaken niet naar de kerk kunnen, thuis het avondmaal meevieren, met brood en wijn.

In het verlengde van deze gewoonte, zouden we voor Goede Vrijdag (en indien nodig ook voor volgende avondmaalsdiensten die online uitgezonden worden) de mogelijkheid willen voorstellen dat mensen online en thuis het avondmaal meevieren. Het is een mogelijkheid. U kunt het avondmaal ook op geestelijke wijze meevieren en zo verbonden zijn met de gemeente. Essentieel is het gebed om de Heilige Geest dat de voorganger in de kerk doet en de mensen thuis meebidden. De kern van ons avondmaal vieren is namelijk dat we door de Heilige Geest via brood en wijn verbonden worden met Christus en met elkaar. Van daaruit mag je geloven dat iemand die via internet bij de kerkdienst betrokken is enzo meebidt met het gebed om de Geest over de gaven van brood en wijn, dat diegene ook in het brood en de wijn die door hem/haar worden klaargezet en genuttigd, deelt in de gave van de Geest, die deze tekenen voor ons maakt tot lichaam en bloed van de Heer. Concreet houdt dit in dat tijdens de avonddienst op Goede Vrijdag in de kerk, na de woordverkondiging, het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Een paar mensen vieren mee aan de tafel in de kerk. Hierbij blijven gezondheid en afstand natuurlijk belangrijk. Thuis kunt u tegelijkertijd meevieren, geestelijk of bij brood en wijn. In het laatste geval is het belangrijk om thuis brood en wijn/druivensap al van tevoren klaar te zetten. Ik wil hierbij benadrukken dat beide wijzen van vieren niet meer of minder zijn ten opzichte van elkaar. We zien uit naar een gezegende dienst op Goede Vrijdag, te midden van vreemde en spannende omstandigheden.