We vieren vandaag met heel de christenheid het Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

In deze dienst gaat onze eigen predikant ds. C. van den Berg voor. De organist is de heer H. den Boer en het combo verleent medewerking aan deze dienst.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collecte tijdens deze dienst

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Non-Foodbank Gouda. De Non-Foodbank Gouda verzamelt en verstrekt de meest elementaire goederen zoals gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen en bestek, wasmachine, koelkast en kleding.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst en uitleg symbolische schikking
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen Paaslied in coronatijd (op melodie van ‘De ware kerk des Heren’ (Gezang 303))
 • Lezing gebod des Heren
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Johannes 20: 11-18
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over ‘Liefde was het’ (Evangelische Liedbundel 119)
 • Collecten
 • Zingen Hemelhoog 186 ‘In een donker graf gevangen’
 • Filmpje over Jongeren en de Paaschallenge
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Orgelspel ‘U zij de glorie’