Zondagmiddag 21 juni is er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst vanuit de Sint-Jan. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente. Daarin gaat onze eigen predikant, ds. C. van den Berg, voor. Het thema is ‘Vaderdag in Glas 7.’ Glas 7 is één van de allergrootste en mooiste glazen uit de Sint-Jan. Het wordt ook wel het ‘koningsglas’ genoemd, omdat de Spaanse koning Filips II het aan de kerk schonk. Wat dit met Vaderdag te maken heeft, is nu nog een vraag, maar na de dienst een weet (en hopelijk nog meer). Aan deze dienst werkt ook cantor/organist Gerben Budding mee, samen met een vocaal kwartet. In dat laatste zingt onze eigen scriba mee!

Ook deze dienst wordt online uitgezonden, via de genoemde kanalen. Maar let op, wat de streaming met geluid én beeld betreft, moet u niet (zoals in het kerkblad stond) naar het YouTube-kanaal van de Goudse vespers gaan, maar naar het YouTube-kanaal van de Sint-Jan: https://www.youtube.com/channel/UC82kxfv5bdLtYAUiyOOt8lg

Liturgie

 • orgelspel   ‘Vater unser im Himmelreich’, BWV 682 – J.S. Bach (1685-1750)
 • orgel en sopraan  ‘Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit’, BWV 672 (orgel en sopraan)?
 • stil gebed
 • votum en groet
 • aanvangstekst
 • zingen Gezang 836 uit Liedboek 2013 ‘O Heer, die onze Vader zijt’
 • gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • schriftlezing Johannes 14:1-14
 • verkondiging n.a.v. schriftlezing en Glas 7. Thema: ‘Vaderdag in Glas 7’
 • vocaal kwartet ‘Philippe, qui videt me, videt et Patrem meum’ – Philippe de Monte (1521-1603)
 • Philippe, qui videt me, videt et Patrem meum
  Tanto tempore vobiscum sum et non cognovistis me?
  Philippe, qui videt me, videt et Patrem meum.
  Alleluja.
   
 • dankgebed en voorbeden, (afgewisseld met de acclamatie ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’ (Liedboek 2013 368h)
 • gezongen Onze Vader (Liedboek 2013 369b)
 • zingen Psalm 103:3,4,5 
 • zegen
 • orgelspel improvisatie over ‘Ere zij aan God de Vader’