Ochtenddienst met ds. C. Wesdorp, Zoetermeer. De organist is de heer D. den Hertog en het combo verleent medewerking aan de dienst.

I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collect is bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje (Groeneweg 42). Binnen het hofje (tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Ze begeleiden mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 107: 6,7
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Handelingen 12: 1-17
 • Verkondiging over Handelingen 12:5, ‘Voorbede en gebedsverhoring’
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Zingen: Gezang 427: 7
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen: ELB 246: 1,2
 • Zegen
 • Orgelspel