Middagdienst met Ds. ds. A. Visser voor Sint Jansgemeente A

Organist is dhr. Bas Koster

De dienst bijwonen

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond is er besloten om de middagdienst alleen online bij te kunnen wonen.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat beoogt jongeren bewust te maken om diaconaal bezig te zijn in het leven van alle dag. Dit wordt vorm gegeven in o.a vrijwilligersactiviteiten, acties voor een goed doel en diaconale werkvakanties (samen met STEP) Info: www.protestantsekerkgouda.nl/cluster Jeugddiaconaat

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.