Hartelijk welkom bij de Pauluskerk. I.v.m. het Coronavirus is er alleen een morgendienst die online is mee te beleven via youtube, kerkomroep.nl of de Lucaskastjes.

De eerste zondag na Pinksteren is al vele jaren ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’. Daar willen we in onze dienst ook aandacht aan besteden. In deze dienst gaat onze eigen predikant, ds. C. van den Berg, voor. De organist is de heer Henk den Boer en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. Deze diaconale collecte is bestemd voor het missionaire en diaconale werk van Marijke den Boer. Zij is begin 2017 vanuit de Sint-Janskerk en Westerkerk uitgezonden naar Cambodja. Marijke is uitgezonden vanuit haar werkervaring als ergotherapeut en vanuit bewogenheid met de arme Cambodjaanse bevolking. Voor gehandicapte mensen is er in Cambodja nauwelijks hulp, zeker niet buiten de grote steden.

Ook is er een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel 
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen  Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing 1 Koningen 18:1-16a
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over Gezang 470 Wat vlied’ of bezwijk’
 • Collectemoment
 • Zingen  Evangelische Liedbundel 246 Ik bouw op U
 • Filmpje van de Thuisfrontcommissie van Miep van Leeuwen
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen (met orgel)   Gezang 303:1,3,5 De ware kerk des Heren
 • Zegen
 • Orgelspel